Perspective pentru construcțiiConvergență(e) pentru o nouă educație

La închiderea Bienalei, Enrico BOTTERO și Olivia GAULT au prezentat principalele elemente de sinteză ale schimburilor din cadrul dezbaterii nr. 20, pe baza textului de mai jos. Acest text indică câteva perspective politice și pragmatice asupra cărora trebuie să ne angajăm în munca colectivă pentru a construi viitorul Convergenței(s) pentru Noua Educație. Modalitățile acestei activități vor fi precizate în săptămânile următoare.